Alpha

prova-på-kväll den 7 februari kl 18.30

På gemensam jakt efter livets mening

18:30 – 21:00 – God mat och livsfrågor

Alpha är en social mötesplats som utforskar grunderna i den kristna tron. Varje tillfälle bjuder på en ny fråga om tro och är utformad för att skapa samtal. Det är helt enkelt en öppen, informell och ärlig plats för att utforska och diskutera livets stora frågor tillsammans. Det är en plats där människor kan komma och koppla av, äta, dela tankar och utforska meningen med livet.

Vem är Alpha för?
Alphakursen är främst avsedd för personer som inte brukar gå i kyrkan men är öppen för alla som vill delta. Alla är välkomna!

Varför delta i Alpha?
Deltagare kommer till Alpha-kursen av många olika skäl, en del vill undersöka om Gud finns och vissa har speciella frågor de vill diskutera. Många deltagare har aldrig varit i kyrkan och andra kan ha gått i kyrkan, men känner att de vill veta mer om den kristna tron.

Kursstart med prova-på-kväll: onsdag den 7 februari kl. 18:30 – 21:00

Upplägget av kursens samlingar:
Alphakursen pågår tolv tillfällen, med en heldag i mitten. Varje samling inleds med en måltid, sedan ett kort föredrag där man undersöker en ny aspekt av den kristna tron varje vecka. Detta följs av en tid för diskussion där alla kan ställa frågor och bidra med sina åsikter.
Det kostar inget att delta i Alphakursen.

18:30 Samling kring borden och vi äter något gott tillsammans
19:15 Föredrag, vi följer Alphas filmserie (textad till svenska)
20:00 Samtal i smågrupper utifrån det vi lyssnat till.
Kvällen är slut senast 21:00

Tycker du det låter intressant? Klicka på knappen nedan för att anmäla dig!
Du kan anmäla dig till kursledare, Gunno Larsson på: gunno777@gmail.com eller 070 56 26 786.
Eller så kan du höra av dig till oss på info@ramlosakyrkan.se

Ja, jag vill vara med på prova-på-kvällen!