Date: 20 September, 2023

Här kan du anmäla dig till Alpha prova-på-kväll.
Varje samling inleds med en måltid, sedan ett kort föredrag där man undersöker en ny aspekt av den kristna tron varje vecka.
Detta följs av en tid för diskussion där alla kan ställa frågor och bidra med sina åsikter.

Upplägget på kvällarna.
18:30 Samling kring borden och vi äter något gott tillsammans
19:15 Föredrag, vi följer Alphas filmserie (textad till svenska)
20:00 Samtal i smågrupper utifrån det vi lyssnat till.
Kvällen är slut senast 21:00

Det kostar inget att delta i Alphakursen.

Vi ber dig lämna ditt telefonnummer och e-post så att vi kan kontakta dig om kursens start och måltiderna.

PS. Bjud gärna med dig en vän att vara med.

Sign up below...

TillfälleName
TillfälleName
Alpha prova-på-kväll#1: Gunno L.
#2: Gunilla T.
#3: Thomas L.
#4: Benjamin L.
#5: Peter F.
#6: Hans P.
#7: Stefano J.
#8: Jeanette J.
#9: Brita T.
#10: Stina J.
#11: (empty) - sign-ups closed
#12: (empty) - sign-ups closed