Med fötterna i verkligheten

27 november kl 18.00 - panelsamtal

Med fötterna i verkligheten

Välkommen till ett panelsamtal som handlar om hur det ser ut när fötterna möter marken i verkligheten

Detta blir en speciell föreläsning då mycket av innehållet kommer bestämmas av er som deltagit i kursen under hösten. Vi kommer se om vi kan hitta svar på frågor som finns kvar, praktiska tips från panelen med deras samlade erfarenhet som föräldrar, diakoner, pastorer, pedagoger och socionomer.

Moderator: Gabriella Erixon – Socionom och förälder
Monica Ganrot – Fritidspedagog, diakon och förälder
Niklas Lorentzon – Lärare, pastor och förälder
Robin Rask – Socionom och småbarnsförälder

Niklas och Monica arbetar båda i skolans värld. Niklas är lärare för barn med särskilda behov och arbetar dessutom som pastor. Genom båda jobben har han mött många olika delar av vardagens verklighet. Monika är fritidspedagog som mött många föräldrar som haft frågor om hur man praktiskt kan lyckas när vardagen ser strulig ut. Dessutom är Monika utbildad diakon och det ger ytterligare ett perspektiv i dialogen om vardagen. Robin är socionom och arbetar med barnavårdsärenden.
Hör vad de har att säga om den verklighet som de möter varje dag

För mer info om de olika föreläsningarna i kursen, klicka på knapparna nedan.

Kostnad för hela kursen är 100 kr per person eller 150 kr per par.
Du som har barn på Pauliskolan i Helsingborg erbjuds sponsring för din kostnad.