21 dagar bön och fasta - dag 8

21 dagar bön och fasta - dag 8

Event Details

21 dagar bön och fasta – dag 8

”…så som vi förlåter dem som står i skuld till oss.”

– Matteusevangeliet Kap. 6 vers 12

För att förstå vikten av att vi lever i förlåtelse själva så förstärker Jesus den här tanken med väldigt allvarliga ord bara någon vers senare i Matteusevangeliet kapitel 6 verserna 14 och 15 ”För om ni förlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelske Far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er Far förlåta era överträdelser.”

Jag brukar kalla verser som den här ”bibelställen som får öronen att vika in sig på sig själva” det vill säga, vi vill inte gärna höra det här.

Så varför står det så här skarpt om förlåtelse, varför bryr sig Gud så mycket om hur vi förhåller oss till varandra?

Jo, det är för att det finns inget som håller oss tillbaka så mycket som oförlåtelse.

När vi inte förlåter andra så kan vi inte komma vidare i livet. För oavsett om det som hände var stort eller litet så blir händelsen som vi inte förlåter till ett ankare som håller oss tillbaka. Varje gång du hör om personen eller blir påmind om situationen så kommer allt det gamla tillbaka och det verkar som att man dras tillbaka till ett tillstånd man trodde att vuxit ifrån.
Men förlåtelse har kraften att bryta det mönstret.

Att be ”så som vi förlåter dem som står i skuld till oss” är att säga ”Gud jag är beredd att släppa saker som håller mig tillbaka.”

Så när du tar tid för bön idag, reflektera över om det finns något område i ditt liv där du bär på oförlåtelse och besluta dig idag för att förlåta och be Gud om hjälp och styrka att göra det.

more

Time

Year Around Event (2018)(GMT+00:00)

Location

Ramlösakyrkan

Folke Bernadottes Väg 6

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *