21 dagar bön och fasta - dag 2

21 dagar bön och fasta - dag 2

Event Details

21 dagar bön och fasta – dag 2

”…låt ditt namn bli helgat.” – Matteusevangeliet Kap. 6 vers 9

Det här är något som vi inte talar om lika mycket idag som man gjorde förr.
Helgelse och helighet är ord som nästan kan upplevas förlegade.
Jag satt och tänkte på det här med helighet när jag snubblade över versen i tredje moseboken kapitel 19 vers 2 där Gud talar till sitt folk, Israel, och säger att ”Ni ska vara heliga, för jag, Herren er Gud, är helig.”

Helig är ett ord som i egentligen betyder avskild – för ett visst syfte.
När jag då ser att Gud säger att Han är avskild så börjar jag tänka för mig själv, vilket syfte har Han avskilt sig för? Det dröjde inte länge innan svaret kom.
Du kan själv kolla i början av Bibeln och kolla slutet också.
I början berättas det att Gud är skaparen och livgivaren och vet du vad?
Detsamma står i slutet också, att Gud kommer skapa en ny himmel och en ny jord som överflödar med liv!

När vi ber ”låt ditt namn bli helgat” så tror jag faktiskt att detta är något vi måste återupptäcka hos vår Fader i himlen, Han har satt sig själv avskild för att ge liv och liv i överflöd.

Tänk på det såhär, när Gud i sin helighet beslutade sig för att sända Jesus till vår jord så betyder det att Han i sin helighet beslöt sig för att du var älskvärd redan innan du kände Honom. Hans heliga beslut var att det bästa han kunde göra var att dö så du kan få liv!


Att be ”låt ditt namn bli helgat” är också att säga ”Gud, alla områden i mitt liv som inte ger liv åt mig eller mina medmänniskor, kom och ändra på de områdena så att de blir fyllda med Ditt liv!”

Så när du tar tid för bön idag, reflektera över hur du kan leva ditt liv så att Guds heliga livgivande karaktär blir synligt i ditt liv!

more

Time

Year Around Event (2018)(GMT+00:00)

Location

Ramlösakyrkan

Folke Bernadottes Väg 6

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *